tirsdag 10. juli 2007

Ferietid

Det er ferietid. Gode dagar der arbeid og mykje av dei vanlege aktivitetane kjem inn i ein annan rytme.

Mitt hovedfokus denne ferien er familie - nett no er huset fullt, og eg har det flott. Heldige er eg som har ein familie, og bra er det at eg får tilhøyra eit parti som har familien i fokus!


Det blir pause på bloggen ei stund framover vil eg tru. Breibandet har ikkje kome til hytta, og det er faktisk heilt ok.

Eg ønskjer mine blogglesarar ein god og fargerik ferie, anten slik to av mine feriegjestar har funne roen, eller på den måten som ispirerar deg mest.