tirsdag 15. mars 2016

Solsong i mars

Om eg var den hardpakka snøen i dag
så ville eg takka for sola
Eg ville takka for varmen som tina meg vekk
som trylla meg om til ein sprudlande bekk
- Det ville eg sanneleg gjera

Om eg var ei kjøttmeis i skogen i dag
så ville eg takka for sola
Eg ville flydd opp til den øverste grein
og utan sordin sunge songen så rein
- Det ville eg sanneleg gjera

Om eg var den mørkaste granskog i dag
så ville takka for sola
Eg ville meg skapt til ein skogskatedral
sendt lys mellom greiner til stien din smal
- Det ville eg sanneleg gjera 

Om eg var ein skogsvandar frostig og tung
så ville eg takka for sola
Eg ville gått opp til den høgaste nut
og kasta mot himlen kvar glede og sut
- Ja, det skal eg sanneleg gjera!