fredag 15. november 2019

Nærvær

Sitja stille
heilt stille
Sjå i løynd på eit leikande barn
Ikkje uroa

Sjå på munnen
som pratar og syng
Sjå på hendene som arbeider
og steller
Registrera små blikk
som kikkar opp på
bestemor som set med kryssordet
i stolen sin

Ho på golvet og
ho i stolen
treng sjå kvarandre
Sjå kvarandre
akkurat lenge nok

Må ikkje uroa,
men få eit glimt
av den gode leiken

Sjå opp akkurat lenge nok til
å sjå at bestemor
set der framleis

Bestemora kalla det for nærvær
Veslejenta har ikkje ord for slikt
men bestemor ser
at også ho kallar det nærvær.

søndag 3. november 2019

Spor

Spora de sette
lever
i kvar livstrevl
til timen kjem

For det de var
For det vi fekk
For det vi vart
Fordi de gjekk
Eit sår
Eit sukk
Ei Takk

"Nå er livet gjemt hos Gud
Vi overgir alt til Han,
Håpet er tent i liv og død,
Ingen er glemt av Gud"
- Svein Ellingsen - Salmeboka 872 - 4. vers.