tirsdag 6. oktober 2020

Stunda


Fjorden ligg svart og blank
Fargerike ospeblad
heng urørlege
Hauststilla
er vakker og god

Fjorden og ospeblada
veit det skal så lite til
- så uendeleg lite til
Difor samlar dei på stunda

Eit vindpust
og fjorden er grå
Eit vindpust
og blada driv mot bakken
Difor samlar dei på den hauststille stunda

Det skal så lite til
i oktober
Så lite
for fjorden
for haustbladet
og for henne
under ospetreet
ved fjorden

Fjorden og ospeblada
er utan tanke
Men omtanke
og varme
veit dei å visa.

Oktoberjenta takkar
og samlar på stunda