mandag 14. april 2014

Kven veit

Gud
kven veit?
er det
den overtydde
den tydelege
den lærde
den milde
den svake
eller
den sterke?

Gud
vi søkjer i Skrifta og skrifter
og
hjå kvarandre
I flokken
finn vi
dei overtydde
dei tydelege
den lærde
dei milde
dei sterke
dei svake
og
dei spørjande

Gud
gjer meg
mild
og sterk
og overtydd
og audmjuk
og tydeleg
og undrande

- let det seg gjera, Herre?

«Du visdoms, råds og styrkes Ånd,
du kraft av Herrens høyre hånd,
Du lysets bærer, Ordets tolk
For alle tungemål og folk,

ditt lys opptenn i vår forstand,
I hjertet kjærlighetens brann,
Til vanmakt vår og usseldom,
med hellig hjertestyrke kom!»

(Salme frå 800-talet omsett av Luther i 1524 og Landstad i 1855)