tirsdag 31. desember 2019

2020

2020
er eit vakkert tal
reint
enkelt
nytt

To-talet er
som ei svane på vatnet
på veg
framover
Søkjer noko 
noko å veksa på
noko å vera for

Ein null blir
ei ramme
som samlar
det vi søkjer
det vi finn
og det som berre kjem

Eg ber om
god driv
og 
godt innhald
for oss alle,
og særleg for den som treng det mest!

Må det bli fint å skriva 2020

Godt nytt år