torsdag 16. november 2017

Novemberdagen

Eg skulle bli inspirert i dag
førebu meg, og senda ord både til aust og vest

Men himmelen sender så meiningslaust mykje vatn
og det er så grått utom vindauga at tanken finn ikkje fram

Eg fyrer i omnen og tenner lys
Men det blir ikkje mindre vatn av det,
og det grå og tristaste landskapet du kan tenkja deg, forblir like grått

Nei, eg lengtar ikkje til Syden
eg lengtar berre etter litt lys og
nokre klåre tankar 

Det grå er så diffust, så ullent - lyset får ikkje tak 
men blir hemma slike dagar 
Lyset "bit ikkje på" nitrist novemberregn

Men kanskje det er i kveld dei kjem - tankane - når mørkre har kome
Kanskje tankane eg treng lettare finn fram mot den beksvarte novembernattsbakgrunnen

Kontrastar er bra 
Tydelege konturar viser veg
Og opplyste tankar dei trengs

onsdag 8. november 2017

Fem år og alltid

Han er då berre fem år!
Fyller det i dag!
Berre fem?
Bestemor synes han alltid har vore her!

Kva er det for ein tanke og idè?

Fem år kva er vel det?
Eit halvt tiår
ikkje eingong eit heilt,
og så seier bestemor at han alltid har vore der!

Bestemor går over bøane våre og skriv (det går an...)
Her har slekt etter slekt gått.
Kvar av dei sine korte eller lengre liv,
og mange rare, gode, vonde, kloke og ukloke tankar har blitt tenkt her før, tenkjer ho.

No går bestemora anno 2017 her og tenkjer sine tankar.
I dag tenkjer ho særleg på ein liten soneson
på fem -  og oppdagar ein rar tanke; 
- ho tenkjer at han alltid har vore her!

Bestemora skjøna at han ikkje har levd lenge.
Men lenge nok til at det kjennes som han alltid har vore der!
Det kjennes godt!

Takk for deg du gode tigergutten, Silas!
Godt at du er til!
Gratulerer med dagen din!