onsdag 16. juli 2008

Nytt oppdrag

På NMS si generalforsamling i Bergen sist veke fekk eg eit nytt og spanande oppdrag. Generalforsamlinga valde meg til leiar for NMS sitt landsstyre, og det ser eg på som eit stort og viktig oppdrag. Misjonsarbeid har alltid vore ein vikig del av mitt engasjement og eg ser fram til å ta fatt på denne oppgåva. Eg er både audmjuk og frimodig i høve til utfordringa og det kjennes godt å ha fått generalforsamlinga sin tillit.
(bilde- NMS)

God oppleving

I over to år har eg vore engasjert i arbeidet med førebuing av NMS(Det norske misjonsselskap)si 57.generalforsamling i Bergen. Sist veke vart arrangementet halde i Bergenshallen og mellom 2000 og 2500 menneske i alle aldrar var samla. Det vart ei stor oppleving og opplevinga var særleg god i høve til
a) samlingane om misjon, forkynning og musikk- og kulturopplevingar
b) gode debattar og vedtak som gjeld NMS sin veg og profil vidare
c) positive og nøgde deltakarar
Å vera med på ei slik samling får meg til å forstå at kyrkja er verdensvid, at bodskapen er for alle, og at vi står i eit trusfellesskap med menneske over heile verda.
Det kan stundom opplevast som at misjon er eit gamaldags fenomen og at dei som let seg engasjera er menneske med særinteresser. Å oppleva felleskapet med aller dei som deltok på GF desse dagane viste oss på nytt at misjonen femner vidt. Det var ei stor ære f eks at statsråd Solheim kom og held foredrag for oss om misjonen sitt viktige arbeid og det var ei kjempeoppleving då Sissel Kyrkjebø kom skridane og syngjande inn på scenen!
Det viktigaste med denne samlinga var likevel det at alle vi som var der fekk fornya vår tru på at Guds rike veks, at evangeliet er relevant både i Mali, Kina, Thailand, på Madagaskar og i Norge. Vi fekk fornya vårt mandat om å halda fram med dette viktige arbeidet, og eg er glad og lukkeleg over at så mange framleis er med!
(bilder- NMS)

lørdag 5. juli 2008

Sommarforventning


Sommaren er her! Eg lengta veldig etter den på forrige innlegg, og no er den perfekte sommaren på plass.
Rart dette kor vi lengtar etter sola,varmen og lyset og sjølv om heile gårsdagen og halve denne dagen har gått med til å vaska og styra i den svære prestegarden, så kosar eg meg. Alt kjem i eit betre "lys" når sommardagen er slik.

Men det er ikkje berre sola som gjer at eg har det bra som vaskande husmor! Det er flott å opna vindauge på vinterstengde rom, lufta, vaska og reia opp senger som står tomme mesteparten av året! Men no kjem folket vårt heim - frå Thailand, Oslo og Bergen og huset skal få liv og røre i nokre dagar og veker. Det er flott det!

No er det "berre" GF i Bergen att neste veke og så er ferien her. Då vil eg ha det slik som på dette biletet!