lørdag 21. februar 2009

Skatt for skulemusikken

Skulemusikken betalar 25% moms på notar og instrument - den kommunale musikkskulen slepp. Kirkens bymisjon betalar 25% moms på kaffimaskina si, McDonals slepp. Er dette fornuftig og rettferdig?
Knut Arild Hareide skriv om dette på sin blogg
Er du engasjert i frivilleg arbeid så klikk deg inn og les eit fornuftig innlegg.

torsdag 19. februar 2009

CO2-reinsing og kreftfare

Kanskje såg du Dagsrevyen i går - CO2 reinsing på Mongstad kan medføra kreftrisiko, var den urovekkande meldinga som kom. Lindåsordførar Astrid Aa Byrknes går sterkt og bestemt ut og ivaretek innbyggjarane i Nordhordland sine interesser - vi kan ikkje setja innbyggjarane sitt liv og helse på spel, seier ho og krev informasjon og handling.
I dag melder stortingsrepresentant Laila Dåvøy saka som eit spørsmål til Olje-og energiministeren. To handlekraftige damer frå KrF.
Det er viktig at denne problemstillinga vert avklart.
For KrF er det viktig med CO2 reinsing frå dag ein på Mongstad. Dersom tekniken som skal nyttast fører til helserisiko for oss som bur i området, ja då har Månelandingsprosjektet eit vesentleg probem.
Vi må tru, og vi forventar at det vert ei forsvarleg handtering av desse utfordringane.

lørdag 14. februar 2009

KrF-damer

Eg har nett pakka meg inn med pledd og ullsokkar etter ein heller "våt på beina- kald dag" på stand på Torgalmenningen. Det er Valentin-dag i dag, og KrF hadde aksjon som vanleg. Vi møtte mange trivelege folk, og det å vera på stand med Laila Dåvøy er ei oppleving, ho får kontakt med alle! Det blir godt humør, gode samtalar om politikk og samfunnsutvikling, og ikkje minst samtalar om livet. Det er rusmissbrukaren som ventar på behandlingsopplegg som får seg ein prat og ein varm kaffikopp, det er mannen med Downs syndrom som har sine djupe tankar. Det er fagforeningspersonen som kjenner Laila att frå Sykepleierforbundet, og det er den gamle mannen som har eit brev i lomma frå det offentlege som han ønskjer synspunkt på. Det er dei unge som stiller sine kjappe spørsmål, og born som får balongar med KrF på. Laila lyttar, pratar, noterar, oppmuntrar og smiler og tar saka med seg! Det e så "gøy på stand" seier ho, "eg liker å prate med folk.."
På torsdag hadde Masfjorden KrF årsmøte. Ordførar Astrid Aa Byrknes frå Lindås held tale og ho snakka om m.a. om det å ha enkeltmenneske i sentrum når vi gjer våre vedtak. - Kva konsekvens får det vi gjer for enkeltmenneske må vi alltid spørja,understreka ho.
Kva er politisk arbeid? Kva skal stå att etter oss? Ein veg - ei bru - eit bygg?
Det vert ofte slike ting som er teikn på politisk handlekraft.
Denne veka har eg på nytt fått stadfesta at vår oppgåve som politikarar på alle plan er å leggja tilrette for enkeltmenneske. Det er vanskeleg, det er dyrt og det er nesten umulig. Men tanken på den enkelte må aldri forsvinna i vår politiske aktivitet.
Eg kjenner meg utrulig stolt over dei to flotte KrF-damene eg har fått vera på lag med denne veka. Eg er stolt over både Laila og Astrid, dei er politikarar som får ting til, dei har mot og dei vert lytta til.

søndag 8. februar 2009

Morsdagstankar

Eit spirande frø
endra heile livet
det gav meg ein son
- eg vart mor

To kloke barneauge såg på meg
vi fann kvarandre og livet fekk ny glede
- eg vart mor

Ei smilande tulle strekte armane mot meg
vi høyrde saman, eg kjende meg rik
- eg vart mor

To er gøymt morsdagstanken
Skaparen gløymde eit lite enzym og tida vart alt for kort
- dei er ikkje gløymde
- eg ER mor

Takk til alle fem
Pappa har kokt egg
og blomar er på plass på bordet…
I går hadde eg kontakt med Thailand, Oslo og Bergen
I dag er alle fem i tanken….
God søndag.

lørdag 7. februar 2009

Det er så bra!!

Det er mange ting som gler meg for tida. Mine hovedengsjement i misjon og politikk gjev meg stadig gode påfyll. Lesarane mine har sett det i det siste.
Strilen si torsdagsutgåve gav meg eit av desse positiv påfylla. Synd det ikkje var lenke til oppslaget slik at alle kunne fått lesa det, men det rår jo ikkje eg over.
Oppslaget var med fire flotte masfjordungdomar mellom 20 og 25 år som satsar på bondeyrket i Indre Haugsdalen. Det var så bra å lesa - takk til Silje og Åsmund, Klaus og Hanne Kristin for den positive haldningen de har til heimbygda, til livet med jord, dyr og fjell og at de satsar på dette livet! Eg ønskjer dykk lukke til, de er gode ambasadørar for Masfjorden!

onsdag 4. februar 2009

Framleis jordbruksareal

Etter ein heller lang, og til tider varm debatt har saka om bustadtomtar på landbruksareal på Matre enda godt, sett frå Masfjorden KrF sitt syn. Det vi heile tida har stått for, har blitt det endelege resultatet som eit einstemmig kommunestyre gjekk for i går.Prinsippet i denne saka er viktig, matjord skal vernast så langt råd er. Sjølv om arealet det her var snakk om var lite, så er det her vi har fått vårt ansvar. Etter klåre signal frå overordna landbruksstyresmakter vart saka vedtatt utan debatt i går.
Når denne saka no er avklart vert neste steg å koma vidare i høve til bustadutfordringa på Matre.
Mitt forslag er - start med å bygga eit næringsbygg i Sandgropa og planlegg bustader på toppen. Når vi så får avklaring på vassverksaka så set vi i gang med vidare utvikling av bustader på Stien.

tirsdag 3. februar 2009

Kaffi

Kaffi smakar godt for dei fleste. Biletet over tok eg på ein liten kaffiplantasje på eit av prosjekta NMS er med å støtta i Vest-Etiopia. Små kaffiplantar utviklar seg under eit naturprodusert "soltak" og blir etter kvart til ei kjærkomen inntekt for ein familie og eit lokalsamfunn.
Når vi får eit lite innblikk i kva det betyr for lokale bønder og produsentar at vi f. eks. er medvitne kaffikjøparar, ja då trur eg vi alle går over til å kjøpa "Rettferdig kaffi" eller "Fairtraid" merka varer.
Eg er svært nøgd med at komunestyret i dag støtta KrF sitt forslag om å arbeida for ein gjennomgang av kommunen sine innkjøpsrutinar med tanke på etisk handel og at miljøomsyn blir tatt!