torsdag 25. oktober 2007

Fisk og vilt-damer

I dag har det vore kommunestyre med val av nemnder og utval, og KrF har grunn til å vera nøgde Det er ikkje så mange utval i komunen som før, difor er det heller ikkje så mykje å kjempa om.
Det som var litt spesielt i dag var at KrF fekk to "jenter"i Fisk og Vilt. Både Marit Steinestø og Lillian Andvik fekk plass der, og det synes vi svar ekstra kjekt, slik kan dei vera kvarandre til støtte. Både Marit og Lillian har interesse for dette feltet, er jegarar og friluftsmenneske, og vi trur dei vil vera med å fremja ei god forvaltning av våre naturresursar på dette området.
Siri Tangedal Kratzmeier kom inn i litt meir "tradisjonelle" KrF-utval, Brukarutval og Eldrerådet. Dette har ho gode føresetnader for og det er gode utval for ein KrF-ar.
Eg fekk ein del enkeltverv som fylgje av varaordførarvervet. Det kan bli greit å prøva nye oppgåver. Mest nøgd er eg med å få vera med i Styringsgruppa for Pilotprosjetet i kommunen.
Vi kjem tilå ta oppgåvene på alvor, KrF ønskjer vekst og framgang for kommunen og vi vil samarbeida med alle parti om gode løysingar.

onsdag 17. oktober 2007

Masfjordingar på Fylkestinget

Eg var som fylkessekretær på Fylkestinget i går, og i tillegg til å vera stolt over at KrF har fått ei flott ny gruppe og fekk attval på vår dyktige fylkesordførar Torill S Nyborg, var det også kjekt å registrera to masfjordingar på Tinget. Dei representerar jo etter mi meining "feile" parti begge to, men det hjelper ikkje - eg rett og slett overser slikt i ein slik samanheng. Dei er masfjordingar for meg, og det er god nok grunn til at eg har lyst å løfta dei fram i dag og ønskja dei lukke til med jobben .
Liv Oda Dale frå Ap, har vore med i fleire periodar, medan Petter Kvinge Tvedt, FrP er ny i denne samanhengen. Det er viktig med erfaring og fartstid, men eg synes likevel at det er utruleg bra at det finns unge som synes det er ok å delta i politisk arbeid! Eg har tru på dykk begge to!!

Lukke til i arbeidet med bompengepakka, Petter!Her må du lytta til Liv Oda, vi må lenger enn til Kvingo veit du !
Så eit stikkord til dykk begge: Konsesjonskraft!

tirsdag 16. oktober 2007

Vi vart skuffa - vi skal få det til!

Vi vart skuffa i dag. Fylkestinget gjekk ikkje for fylkesutvalet sitt framlegg om å tilrå godkjenning av bompengesøknad som finansiering av Nordhordlandspakka. Dette var uventa fordi fylkesutvalet si innstilling var å godkjenna pakka. Ordførar Ole Lysø i Austrheim sa i dag i NrK Hordaland at Nordhordland er sett 20 år tilbake, og eg vil tru at mange med han i Nordhordland kjenner det slik, ikkje minst innanfor næringslivet. Det er verkeleg eit tankekors at Hordaland Høgre går mot dette.

Eg vil tru at regionleiar, og vår ordførar Håkon Matre også er skuffa. Han har lagt ned eit formidabelt arbeid for dette prosjektet. Eg vart difor imponert over hans uttale til NrK Hordaland i ettermiddag, det høyrdes mest ut for at han alt hadde rista skuffelsen av, og fått nytt kampmot då han sa at dette SKAL vi få til.

Det er lov å bli skuffa, men det nyttar ikkje å gje seg. KrF skal jobba vidare saman med Håkon og alle gode krefter som arbeider for utvikling av Nordhordland.

Les fylkestinget sitt fleirtalsvedtak her

søndag 14. oktober 2007

På strikkeutstilling

Vi var i Haugsdalen i går og det var ei triveleg og inspirerande oppleving. Først var vi innom strikkeutstillinga og der fann vi mykje av interesse. Knut fann ein gensar som var "nesten" slik han hadde då han var skulegutt, og slikt vekkjer trivelege minner. Eg har omtala denne utstilinga på forrige innlegg, og skal ikkje skriva meir om dette enn at vi vart imponerte over det vi såg og alt arbeidet som Haugsdalsfolket presenterte. Dette er kultur- og tradisjonsformidling på eit høgt nivå.
Kari Molland og Marita Kjetland i og framfor fine strikkeplagg.

Tusen takk, dette er god Masfjordkultur!

onsdag 10. oktober 2007

"Frå indst til ytst"

Dei 50 fastbuande i Haugsdalen gjer ein kjempejobb med sine markeringar innanfor lokal husflid. I fjor var det sengeutstyr som var tema for utstillinga, i år er det bruk av ull som materiale for klede av alle slag, frå "inst til ytst, til kvardag og fest.
Dette er er eit svært viktig kulturarbeid, det er all grunn til å løfta fram alt det kreative som vårt "formødre" har skapt mellom fingrane sine. Dei gjorde det ikkje først og fremst for å "kosa" seg med handarbeid, men fordi det var eit heilt nødvendig arbeid for å få klede til familiane sine. Det var sikkert eit slit mange gonger, men eg trur også at mange hadde glede av å laga fine og nyttige ting. Skapar- og kunstnarevne kom fram mellom hendene deira, og eg likar å tenkja at dei hadde glede av å laga fine ting til mann, born og seg sjølve. Eg tenkjer at det vart litt av deira ansikt utad til kvarandre i lokalmiljøet -"Sjå kva eg har laga!" Men som i dag, kvinnene hadde nok ulik glede av dette, for ein del var det ganske sikkert eit ork, dei ville heller ha brukt tid og tankar på andre ting, men dei hadde ikkje korkje "Spar Kjøp" eller "Cubus" så ein hadde berre ein ting å gjera. Det står kjemperespekt av arbeidet til våre "mødre" og eg ser fram til å koma innom på laurdag.

lørdag 6. oktober 2007

Kva er det med Aksnesen?

Kva er det med Masfjorden, spør den rutinerte og stort sett dyktige Strilenjournalisten Livar Aksnes i avisa i dag. Det er noko han ikkje heilt forstår, eg veit ikkje om eg kan hjelpa han heller. Men det er jo trist at han vert så søvnig og sløv når han har vore hjå oss, og spesielt når han har vore på Sørsida.. Problemet vert vurdert som alvorleg, for han lurar rett og slett på om det er ein slags Tornerosesyndrom, eller som han seier det, "ei Tornerose-forbanning" som kviler over oss, for han vert så søvnig når han er på veg heimatt etter besøk hjå oss. Ikkje hjelper den vakre naturen han skildrar, ikkje får han kick av kommunestyremøta, ikkje hjelper det å tenkja harselerande tankar om bygdekrangel, latterlege tomteprisar, heller ikkje å syngja hjelper. Berre ei sterk oppleving har han hatt, og det kosta han eit blinklys... Trist dette, Livar. Likevel, eg ser det som positivt at det er når du skal heimatt du er trøyttast, eg vel å tolka det positivt.
Kva er det som skjer med Aksnesen??
Eg prøver meg med ei tolking: kanskje har han det slik som oss andre etter ein lang abeidsdag, vi vert beint fram trøytte. Ikkje alle arbeidsdagar er like gjevande, slik er det for meg også sjølv om eg jobbar i bydn. Eg deler gjerne mi erfaring, det hjelper stundom å høyra korleis andre opplever livet. Med meg er det så gale, Livar at ofte må ta ein stopp i bilen fordi eg vert så sløv. Eg kjempar meg oftast forbi Mundalsberget, men då skjer det- eg sløkkjer motoren, legg ned setet og sov nokre minuttar.. Det hjelper, men eg har faktisk aldri kome på at det hadde med Bergen eller Lindås å gjera, eg har alltid trudd at det var fordi eg hadde jobba på ein lang dag eg, men du sette meg på ein god tanke....
Og så - dersom Strilen sin utsendte er uroa for oss her inne mellom Soria-Moria i vest og dei flotte fjella i aust, så melder eg med dette at vi faktisk meiner at prinsen har vore her, prinsessa er lys vaken, og tornehekken den har vi ikkje sett.
Takk for ei morosam historie.
PS Er det somme som ikkje skjønar kva eg skriv om i dag,så er det fordi du ikkje har Strilen!

fredag 5. oktober 2007

Ingen gratisferje

Det vart ingen gratisferjer i statsbudsjettet 2008, veit ikkje om eg trudde på eller forventa det heller, slikt tek tid...Det er ikkje enkelt å få nye prosjekt inn på statsbudsjettet sjølv om det var ein aldri så positiv samferdselsminister som møtte delegasjonen frå Masfjorden kommune i haust. Det positive i denne runden er at tema framleis er "til vurdering i regjeringa, og vi oppmodar alle politiske parti i Masfjorden til å halda saka varm. Førebels får vi gle oss over at at rabatten på sonekort auka frå 45 til 50% frå 1. mai neste år.

Å driva lobbing for ei slik sak er ikkje så enkelt, og slett ikkje enkelt når det er tre parti som har "all makt" og berre to av dei som er represeterte i Masfjorden. Likevel, vi skal gjera vårt for at Masfjordsambandet skal bli kjent og halde varmt i KrF.