mandag 25. april 2011

Vidare

Så er påska over. Det er 2. påskedagskvelden og mange av oss kjenner at morgondagen trengjer seg på og gjer krav på plass. Eg kjenner på spenninga framfor ein viktig vår både på jobb og i NMS her eg set og roar ned litt i kveld.
Vårsemester i valår er alltid hektiske veker. Mykje skal på plass framfor eit viktig val! På fredag startar landsmøtet, eg ser fram til det! Sjølv om eg er tilsett i KrF må eg likevel ha lov i synast at det er stas og flott at Knut Arild Hareide skal bli vår nye partileiar. Med han får KrF ein dyktig lagleiar som har stor politisk kompetanse og kapasitet. Han har sine røter godt festa i KrF sitt grunnsyn og politikk, og eg gler meg til å fylgja han vidare, slik eg har fått fylgd frå han var heilt ung. Lukke til Knut Arild!
Så skal landsmøtet drøfta om partiet framleis skal ha vedkjenningsparagraf eller om den skal få ein verdiparagraf som krev lojalitet av tillitsvalde. Dette har eg tankar om, men dei skal eg ikkje utbrodere her. Det eg likevel vil sei er at kva no enn landsmøtet vil vedta, så vil KrF framleis vera eit parti som har si rot i, og si framtid i dei kristne verdiane.
Så tenkjer eg på misjonen i kveld. Tenkjer på kvinnene som sprang frå grava for å fortelja at Jesus hadde stått opp! Tenkjer at det er det misjonen handlar om, fortelja vidare om han som er Herre også over dødens makt. Generalsekretæren vår har skrive eit lesverdig brev til Maria Magdalena. Les gjerne det.
Siste veka før neste ferie, dvs sommarferie, har vi generalforsamling i NMS, eg tenkjer på det også ein slik kveld. Vi ventar ca 2000 menneske til Kristiansand i månadsskiftet juni/juli. Eg ser fram til den samlinga både med spenning og forventning. Etter tre krevjande år skal Landsstyret leggja fram sin rapport for eit aktivt misjonsfolk. Så skal vi leggja fram forslag til strategiplan for neste treårsperiode. Vi skal vedta lovendringar vi veit vil skapa debatt, og det skal vera val. Dette er eg spent på! Så er eg forventningsfull til fellesskap om Bibel og misjon - gler meg til å bli inspirert gjennom møte med menneske frå heile verda som deler tru og tanke, erfaringar og engasjement! Livet og utfordringane er gjevande. Det er godt å få delta! Godt å kjenna engasjementet!

søndag 17. april 2011

Forventning

Palmesøndag - eg kjenner alltid på forventning på denne søndagen. Starten på eit drama som har endra verda og gjeve grunnlag for tru, håp og kjærleik, men som også har skapt strid og motsetningar.

Esel, palmegreiner og hosiannarop - eg tenkjer: kva ville eg ha tenkt om eg var på veg til Jerusalem denne søndagen? Eg veit ikkje, eg veit berre at eg er både skeptisk og kritisk av meg. Hadde eg lagt ei palmegrein på vegen eg også? Det veit eg ikkje. Eg takkar i alle fall for at eg har fått heile historien fortalt samanhengane, og at eg veit at eg lever i trygg forvissning om at dette var meir enn eit opptog! Difor er eg forventningsfull.

Så er eg også forventningsfull i dag, og eg kjenner det i heile meg, for i dag kjem dei første påskegjestane våre. Fire nyoppreidde senger er klare, dokkepø og barnestol er henta fram! Eit heilt år sidan dei sist var heime, og mykje har både dei og vi erfart og opplevd sidan sist. I løpet av veka er heile familien samla. Det blir stas. Heldige meg!!Så gjeld det at mamma, svigermor og bestemor ikkje har for store forventningar til seg sjølv, men lar det susa, slappar av og tenkjer: det er mat nok i kjøleskapet, i fryseboksen og på butikken! Det klarar eg, og eg glad for det også!!

Eg er rett og slett forventningsfull!!

fredag 15. april 2011

Basarkveld

I kveld har eg vore på basar på Leknes, og eg blir stadig fascinert over basarkulturen. Flotte handarbeid kombinert med påskeblomar, fruktkorger og påskeegg får nye smilande eigarar! To-tre eldre kvinner hadde ansvaret for at basaren vart også dette året, og born, svigerborn, barneborn og naboar var i sving som medhjelparar. Ein palmehelgsfredag på landsbygda, og vel 25 000 kr til NMS denne kvelden. Takk!
Dette er misjon - dette er kultur - dette er sosialt felleskap. Eg trives som basartalar, eg likar basarpublikummet!

Det var fint å formidla i kveld. Kjekt å få respons på misjonsinformasjon og misjonsforkynninga mi.

Vi treng å bli oppmuntra av evangeliet sin framgang og den kristne kyrkja sin vekst under andre himmelstrøk. Vi treng å få vita kor mykje vi får att for kronene våre ved å støtta ulike prosjekt. Og vi treng å få høyra at det er mange måtar å støtta misjonen på - Ei ny tid treng nye arbeidsmåtar! Ikkje alle ønskjer å gå i misjonsforening, ikkje alle har tid eller synes dei passar der. Men støtta misjonen kan dei, og det var mi erfaring i kveld at det vil mange framleis gjera. Takk for ein flott kveld!

lørdag 9. april 2011

God helg!

I kveld hadde eg tenkt å leggja inn ei lita godsak som eg har skrive. Men det blir det ikkje noko av. Det kunne blitt bra, trur eg, men så blir det ikkje bra likevel. Det skuldast min manglande datakompetanse. Eg får nemmeleg ikkje til å redigera det slik at det tek seg bra ut på bloggen. Difor blir det berre god helg eg seier i kveld, her eg ligg på sofaen med PC-en på magen. Kanskje kan eg også kort meddela at eg har kjent ei aning av vår i lufta i dag. Eg har lenge gått og venta på den aninga, og eg nynnar oftare og oftare på Eyvind Skeie sin "visst skal våren komme, visst skal jorden bli ny." Det er håp i den salmen - sjølvsagt kjem våren, all erfaring tilseier jo det!! Men den kan koma seint, veldig seint somme år. Jorda blir ny når livet vaknar, det er alltid like facinerande. Så takkar eg Skeie for at han med denne salmen minner meg om at eg har eit håp som peikar endå lenger, eit håp som ikkje er knytt til våre skiftande årstider, men til løfte om ei nyskapt jord der det gode bur. Også det er ein god tanke!! God helg!