torsdag 23. oktober 2008

Folkelig og frodig

Denne boka gler eg meg til å lesa. Eivind Skeie har skrive bok om min "politiske helt"Jon Lilletun. Ingen har som han tent politisk engasjement i meg. Uredd, folkeleg og med "Hjarta på rette staden" gav han oss del i sine visjonar for eit meir rettferdig samfunn, eit samfunn for alle. Kanskje fordi han vaks seg fram av enkle kår, med folke- og søndagsskule som ballast, og aldri gav seg ut for å vera ein annan enn den har var, vart han ein stor politikar. Eg er takksam for mine møte med denne mannen, og eg gøymer i minnet dei lærerike timane han sat i bilen min på veg til ulike arrangement i Hordaland. Ein del vanskeleg tankar fall på plass når han på sin enkle måte forklarde sine synspunkt. No ser eg fram til nokre gode timar med boka, der biletet på nytt vert teikna av vossingen og KrF-aren Jon Lilletun. At boka er ført i pennen av ordkunstnaren Eivind Skeie gjer ikkje forventninga mindre.
I dag har statsminister Jens Stoltenberg halde minneforelesing om Jon på Høgsskulen i Kristiansand.

onsdag 15. oktober 2008

Kontrastar

Eg har hatt ei strålande helg- bryllup med mykje glede og glade menneske. I vår finaste sats rundt eit festdekka bord fekk vi gle oss over eit av livets største øyeblikk for to unge som er glade i kvarander. Som mor er ein slik dag eit høgdepunkt. Det varmar langt inni bringa å sjå ein lukkeleg son bli prega av både alvor, høgtid og glede. Rik kjente eg meg! Lukkeleg over Thorbjørn og hans vakre Trude!Mandag morgon kom eg til Oslo og kontrastane møtte meg så sterkt der eg gjekk opp over Karl Johan. Eg vart overvelda av ei lei og håplaus kjensle. Kontrastane vart så sterke. Det er så tungt å sjå alle desse menneska som set samankropne på fortaukanten med sine tiggarkrus og ber om nokre kroner. Sjølvsagt kunne eg gitt, ein tiar her og ein tiar der.... Eg gjorde det også, men det hjelper då så lite både for dei og meg. Kvifor er verda slik? Dei har jo blitt bore fram av ei mor som har hatt draumar for sine gutar og jenter dei også! Kvifor er verda så urettferdig?

Denne siste opplevinga tek på ingen måte gleda over den første frå meg. Gleda set djupt og sterkt. Men med sterke, gode kjennsler i sinnet vert det håplause i somme av dei trøytte blikka på Karl Johan så sterke. Kunne eg berre gjort eit under......

søndag 12. oktober 2008

Å vere i livet

Dette: Å vere i livet,
open for alt ikring,
bunden med sterke røter
til menneske og til ting,
gi både hjarte og hender
i omsorg som aldri svik,
var det som gav meining til ferda di
og let deg få kjenne deg rik.

Og den som er rik vil ha seg
eit hus som er såleis bygt
at alle som høyrer til huset
kjenner det godt og trygt,
og såleis at framande gjerne
kjem innom dørene der
og aukar den rikdom som finst der før
med alt det dei sjølve er.

Fattig var du om aldri
i livet du kjenne fekk
at mellom deg og dei andre
levande straumar gjekk
av tillit og varme som styrkte
kvart band som til livet deg batt,
og lar deg få kjenne, når alt blir gjort opp,
at meir enn du gav, fekk du att.

Ein glad 60-årig bloggar låner Haldis Moren Vesaas sitt gode dikt for å gje uttrykk for gleda over "å få vera i livet" Låner ord for å takka alle som har gjeve meg omsorg, fellesskap og plass i livet sitt - dei som har gjeve meg vame og tillit og bunde meg fast til livet. Eg har fått kjenna varme straumar, eg har merka tillit. Eg er eit heldig menneske, og eg takkar Skaparen for det.