søndag 29. juni 2008

Sommarlengt


Det er grå søndagettermiddag - regn - grått og mørkt i stovene mine.
Eg set her og lengtar litt....
Eg lengtar etter
  • sol
  • sommarfuglar
  • blomster i solskinn
  • ..... og sutelause dagar....
Neste veke seier meterologane.
Fint det..
Eg gler meg....

søndag 22. juni 2008

Mange eller få?

Tomme kyrkjer! Glissent i kyrkjebenkane søndag formiddag! Slik likar mange å framstilla kyrkjene våre.
Vi har vore i Frøyset i dag - det var ei heilt vanleg gudsteneste utan noko ekstra. Så kom spørsmålet på kyrkjebakken etterpå medan Ivar serverte oss kaffi og kjeks - var vi få eller var vi mange i Frøysetkyrkja i dag? Vi var 20 stk - Korleis skal vi måla om vi var få eller mange? Sjølvsagt var det glissent i kyrkjebenkane, vi måtte ha vore ti gongar så mange viss det skulle vore fullt - men var vi få? Mitt svar er nei. Eg synes Masfjordingane er flinke til å bruka kyrkja si. Prosentvis var vi mange, og det skal vi ta med oss når vi kan synast vi er få. Det hadde vore flott om vi hadde vore endå fleire sjølvsagt, men 20 menneske er ingen liten flokk i våre bygder. Og gudstenesta er ikkje avhengig av kor mange vi er, Meistaren snakka om to eller tre og det målet nådde vi rikeleg i dag.

lørdag 21. juni 2008

Kraftspel

Det vert ikkje mykje blogging for tida. Dagane går så fort og det skjer så mykje......

Men eg har eigentleg mykje på hjarta og her er nokre Kraftspelopplevingar/ tankar

Kraftspela på Matre sist helg gav meg mange flotte opplevingar, og eg nemner tre i den rekkefylgja eg opplevde dei. Vårt første stopp var Reinå gard med hest og gris, sau og kyr, glade born og smilande vaksne. Kristin og Arnold sin profil på gardsdrift og inkludering er inspirerande ! Dei driv både godt landbruk, bygdeutvikling, kultur og opplæring på ein gong.
Eg sørgjer endå over at vi ikkje fekk fleirtal for vern av dyrka mark på Matre på forrige kommunestyre.

Den andre opplevinga var kulturprisen som vart tildelt Arne Berg og Jan Olav Fosse (manglar bilde!) - det var så velfortent. Eg har jo visst ei stund at det ville bli slik, og eg gledde meg til å vera med på denne utdelinga. Det var også heilt på sin plass at damene dykkar vart heidra! Skitrekket i Stordalen hadde neppe blitt slik som det framstår i dag utan desse karane og deira medhjelparar.


Men så, og de for tilgje meg, det største denne dagen var møte med Sør-Afrikanske ungdomar som kom med glede, musikk, dans og song! For ei oppleving! Eg smilte og klappa og ønskte at det ikkje tok slutt! Musikk har eit felles språk - musikk er ikkje avhengig av status, rikdom og velstand sjølv om mangel på dette til ein viss grad kan avgrensa utfoldinga. Det var så flott å oppleva desse fargerike ungdomane på skuleplassen på Matre, omkransa av mektige Matrefjell. Vi som i tillegg deltok på seminaret tidlegare på dagen, som gav orientering om bakgrunnen og arbeidsvilkåra for dette bandet, fekk ein ekstra dimensjon over opplevinga. Eg er ikkje i tvil: Masfjorden kommune må arbeida for å inkludera eit slikt band i vårt kulturbudsjett, og vi må ha som mål at nokre av våre musikkantar får reisa til Sør-Afrika for å oppleva desse ungdomane sine daglege rammer for livs- og musikkutfalding. Eg tok det uformelt opp i formannskap og kommunestyre på torsdag, og vi vil fylgja det opp. KrF har stor tru på at utveksling av slike erfaringar er viktig for våre born og unge å få del i.