torsdag 29. mai 2008

Eg forstår det ikkje...

Eg forstår rett og slett ikkje kva stortingsfleirtalet tenkjer når dei om nokre få dagar klubbar gjennom ei lov som seier ja til dei vaksne sine rettar, og nei til borna sine. Eg skjønar det ikkje.
Statsministeren seier den nye ekteskapslova er eit ja til kjærleiken.....
Det gjer meg vondt å vita at den lova Ap, SV, SP, Høgre og Venstre vedtek 11. juni vil gje rett til å skapa born utan far. Slik blir det, i si glede over å gje homofile same rettar som hetrofile så aksepterer det same fleirtalet at det kan skapast born som skal veksa opp utan å vita kvar dei kjem i frå og utan rett til å vita kven som er far deira, kvar halve identiteten deira kjem i frå!
Eg vert ulukkeleg på desse borna sine vegne, og eg er redd vi ikkje skjønar konsekvensen av kva dette fører til av identitetsproblem for desse borna. Andre vaksne sin kjærleik og omsorg kan ganske sikkert vega opp for ein del av dette tapet, men det kan aldri dekka over dei mange djuptgripande og grunnleggjande spørsmål eit barn og ein ungdom stiller - kven er eg? kvar kjem eg i frå? kvar høyrer eg til?
Med opne augo - eller kanskje heller med tildekka augo - pålegg samfunnet norske born slike byrder - eg skjønar det ikkje og det gjer vondt å tenkja på det.
Borna er det viktigaste vi har, utan born stoppar livet! Men born skal ikkje produserast for å dekka våre vaksne behov, det minste borna må kunna krevja av oss vaksne er at dei får vita kven dei er. Takk til Laila Dåvøy og alle andre i KrF som har prøvd å kjempa mot denne lova. Eg har fått vera nær mange av dykk og merka kampen og engasjementet dykkar. Det ser diverre ut for at vi taper kampen i denne omgang men vi kan ikkje gje oss - ein gong må folket vårt vakna og sjå kva som skjer med borna våre.

tirsdag 20. mai 2008

Fantastiske masfjordingar!

Eg er så full av takk ! Masfjordingar er eit heilt spesielt folkeslag, det viste dei oss på nytt i gårkveld.

Her har dei måtta "slite" med ein prest og familien hans i 25 år, og så møter dei oss slik på 25-årsdagen!

Tårer og kjensler tok overhand. Takk, og ei inderleg kjensle av å vera glad i folket, kyrkjelydane og kommunen fylte heile meg då eg kom til kyrkja i solskinnet i går kveld.

Kyrkjebakken fyltes av musikkantar, musikk og Sørsidefolk- frå ferja som la til land kl 18.40 strøymde det folk frå Nordbygda og Indrefjorden, Knut som hadde vore "kidnappa" heile dagen av sine flotte medarbeidarar, kom inn kyrkjeporten med eit ansiktsuttrykk som eg såg det budde mykje i. Der vart han møtt med feiande musikk, møtt av forventningsfulle born som hadde del i ein stor hemmelighet, foreldre som kom med kakefata sine og gode klemmar, eldre med faste handtrykk og venlege blikk...

Det var stort!
Og så - når dei første inntrykka ute var under kontroll, gjekk vi inn i ei kyrkje som også vart full av folk, musikk, song, og ord! At vi så kunne avslutta med kyrkjekaffi i ute på kyrkjebakken i vakker kveldsol, gjorde opplevinga fullkomen. Sjå også denne lenka
Eg trur dei som hadde teke initiativet til dette gjorde det for å gle oss, og dei lukkast! Eg kjenner eg framleis skjelv litt i bringa når eg set her og skriv dagen derpå.

Tusen takk for ei flott oppleving!

lørdag 10. mai 2008

Burma


Tragedien, eller rettare sagt tragediane i Burma er ufattelege!

- 100 000 menneske har omkome under syklonen
- 1,5 mill vil døy neste veke vert det meldt
- Tusenvis er utan heim, mat og medisinar
- Styresmaktene hindrar hjelp
- I husarrest med avblåst tak og utan straum set fredsprisvinnar Aung San Suu Kyi og kan ikkje hjelpa folket sitt
- I Norge er det vakre maidagar, snart er det den 17.
- Fridom, fred og demokrati kan feirast

- Du underlege og urettferdige verd