lørdag 28. november 2015

Korset

Vi har mange kors i heimen.
Frå ulike kyrkjer rundt i verda pryder dei veggar og hyller.
Det siste som kom inn i huset, er eit vakkert steinkors frå Hyllestad. 
Kunstnarar frå ulike kulturar og tradisjonar har latt seg inspirera av Jesu kors, og laga vakre kunstverk av dette symbolet.

Korset er vårt kristne merke.
Då eg vart døypt vart eg teikna med dette merket.
Usynleg står det på mi panne, til eit vitnemål om at eg tilhøyrer 
den krossfeste og oppstandne Jesus Kristus, og trur på han.

I min ungdom bar mange unge kristne kors på jakkeslaget. 
Eg gjorde ikkje det. Kjente meg feig til tider, men det var ikkje naturleg å flagga mi kristne tru på den måten. I dag respekterer eg meg sjølv for det valet. 

På nytt har det blitt korsdebatt i landet. UDI krev at korset skal bort på kristne leirstader om dei skal vera verdige til å ta i mot flyktningar. I toleransens norske namn skal korset bort. To leirplassar i min organisasjon NMS, har akseptert dette for å hjelpa medmenneske på flukt. Mange meiner noko om dette her på nettet. Det er i grunnen lett å meina noko her!

Eg er for så vidt glad for korsdebatten, den kan gjera oss medvitne vår kristne ståstad. 
Men korset er meir enn eit symbol på ein kristen kultur og tradisjon. 
Korset er menneske sin einaste redning fordi det var på korset Jesus vart "ei soning for syndene våre, ja ikkje berre for våre, men for alle i heile verda" 1. Johs 2.2
Det er Jesus som frelser mennesket, korset er symbolet! Difor er korset så viktig for oss kristne!

Krisa er ikkje at eit kors blir teke ned av ein vegg for å hjelpa menneske i naud, sjølv om det er respektlaust og meiningslaust av UDI å krevja det.
Krisa er at vi i vårt sekulariserte samfunn ikkje lenger ser behov for, og tek eigarskap til korset sin bodskap. 
Eg er glad for at vi tek tak i kulturkampen for korset! 
Men verkeleg glad og engasjert vert eg når menneske oppdagar kva Jesus si soning på korset gjev tilbake i form av fridom og frigjering for menneske.

Så er eg glad for at Hans Olav Syvertsen (KrF) tek kors-saka opp i Stortinget neste veke. Eg vil tru, og forventar at statsrådet gjev sine signal og ordrar.


fredag 27. november 2015

Menneske på flukt

Menneskemassar er på flukt
Eg ser dei på TV og på gata
Eg har ikkje evne til å forstå
Eg har sluppe så lettvint
Ingen har truga meg bort
Ingen har bomba meg bort
Ingen har skapt klimautfordring som sender meg på flukt
Matfatet mitt er alltid fullt

"Ikkje alle er reelle flyktningar", trøystar vi oss med
- dei vil ta landet vårt, kulturen vår, rikdomen vår, endå til korset vårt
- dei vil senda pengane "våre" heim til familiane sine
- dei gjer oss til muslimar

Det manglar ikkje på tabloide uro-argument
Trygge nordmenn blir urolege
Vi kjenner det alle, om vi er ærlege

Likevel;
Må biletet vera så svart/kvitt?
Er alle som kjem "falske" flyktningar?
Er alle ute i islam sitt ærend?

Kvifor klarar vi ikkje å nyansera?

Dumsnille skal vi ikkje vera
Ikkje naive heller
Vi skal sjølvsagt luka ut dei som ikkje treng vern
Vi skal knekka falske kodar

Men lat oss slutta å bruka dei harde orda!
Kven er eg/vi?
Vi er privilegerte, heldige menneske!

Det er faktisk ufatteleg mange reelle flyktningar 
Vi er faktisk ufatteleg privilegerte nordmenn!

Godt å høyra om alle positive tiltak rundt i landet!
Det gjer meg glad, og gjev meg framtidstru!