lørdag 21. juni 2008

Kraftspel

Det vert ikkje mykje blogging for tida. Dagane går så fort og det skjer så mykje......

Men eg har eigentleg mykje på hjarta og her er nokre Kraftspelopplevingar/ tankar

Kraftspela på Matre sist helg gav meg mange flotte opplevingar, og eg nemner tre i den rekkefylgja eg opplevde dei. Vårt første stopp var Reinå gard med hest og gris, sau og kyr, glade born og smilande vaksne. Kristin og Arnold sin profil på gardsdrift og inkludering er inspirerande ! Dei driv både godt landbruk, bygdeutvikling, kultur og opplæring på ein gong.
Eg sørgjer endå over at vi ikkje fekk fleirtal for vern av dyrka mark på Matre på forrige kommunestyre.

Den andre opplevinga var kulturprisen som vart tildelt Arne Berg og Jan Olav Fosse (manglar bilde!) - det var så velfortent. Eg har jo visst ei stund at det ville bli slik, og eg gledde meg til å vera med på denne utdelinga. Det var også heilt på sin plass at damene dykkar vart heidra! Skitrekket i Stordalen hadde neppe blitt slik som det framstår i dag utan desse karane og deira medhjelparar.


Men så, og de for tilgje meg, det største denne dagen var møte med Sør-Afrikanske ungdomar som kom med glede, musikk, dans og song! For ei oppleving! Eg smilte og klappa og ønskte at det ikkje tok slutt! Musikk har eit felles språk - musikk er ikkje avhengig av status, rikdom og velstand sjølv om mangel på dette til ein viss grad kan avgrensa utfoldinga. Det var så flott å oppleva desse fargerike ungdomane på skuleplassen på Matre, omkransa av mektige Matrefjell. Vi som i tillegg deltok på seminaret tidlegare på dagen, som gav orientering om bakgrunnen og arbeidsvilkåra for dette bandet, fekk ein ekstra dimensjon over opplevinga. Eg er ikkje i tvil: Masfjorden kommune må arbeida for å inkludera eit slikt band i vårt kulturbudsjett, og vi må ha som mål at nokre av våre musikkantar får reisa til Sør-Afrika for å oppleva desse ungdomane sine daglege rammer for livs- og musikkutfalding. Eg tok det uformelt opp i formannskap og kommunestyre på torsdag, og vi vil fylgja det opp. KrF har stor tru på at utveksling av slike erfaringar er viktig for våre born og unge å få del i.

Ingen kommentarer: