lørdag 5. juli 2008

Sommarforventning


Sommaren er her! Eg lengta veldig etter den på forrige innlegg, og no er den perfekte sommaren på plass.
Rart dette kor vi lengtar etter sola,varmen og lyset og sjølv om heile gårsdagen og halve denne dagen har gått med til å vaska og styra i den svære prestegarden, så kosar eg meg. Alt kjem i eit betre "lys" når sommardagen er slik.

Men det er ikkje berre sola som gjer at eg har det bra som vaskande husmor! Det er flott å opna vindauge på vinterstengde rom, lufta, vaska og reia opp senger som står tomme mesteparten av året! Men no kjem folket vårt heim - frå Thailand, Oslo og Bergen og huset skal få liv og røre i nokre dagar og veker. Det er flott det!

No er det "berre" GF i Bergen att neste veke og så er ferien her. Då vil eg ha det slik som på dette biletet!