tirsdag 12. august 2008

Best i Masfjorden

Sjølvsagt er det kjekt å motta melding om at Masfjorden er den beste kommunen å bu i i Hordaland, og den femte beste i landet.
Vi som bur her og som kjenner kommunen veit at det er godt å bu her, vi har kjent det på "kroppen". Det underlege er at ikkje fleire oppdagar at det er godt å bu i ein kommune med full barnehagedekkning og med kort eller ingen ventetid for sjukeheimsplass. Underleg at ikkje fleire vil bu ein kommune der kulturlivet blomstrar og kulturskulen gjev alle plass, der dei kyrkjelege tenestene når alle, born og unge har idretts- og fritidstilbod, og den vakkre naturen med fjell og sjø ligg klar for våre føter.

Kvifor bur ikkje fleire i denne kommunen? Vel ein times tid til Bergen, 45 min til Knarvik?

Ein del av svara veit vi, men neppe alle. Vi veit at vi skulle hatt eit meir allsidig næringsliv og at vi skulle hatt betre vegar. Eg trur at lukkast vi med desse utfordringane samstundes som vi klarar å marknadsføra oss som ein kommune med gode tenester, så vil folketalet aukast framover. Vi kan og skal ikkje lena oss tilbake og sei vi er best - det må målretta arbeid til for å "dela godene" med fleire.

1 kommentar:

Catti sa...

For en koselig blogg!!