fredag 15. april 2011

Basarkveld

I kveld har eg vore på basar på Leknes, og eg blir stadig fascinert over basarkulturen. Flotte handarbeid kombinert med påskeblomar, fruktkorger og påskeegg får nye smilande eigarar! To-tre eldre kvinner hadde ansvaret for at basaren vart også dette året, og born, svigerborn, barneborn og naboar var i sving som medhjelparar. Ein palmehelgsfredag på landsbygda, og vel 25 000 kr til NMS denne kvelden. Takk!
Dette er misjon - dette er kultur - dette er sosialt felleskap. Eg trives som basartalar, eg likar basarpublikummet!

Det var fint å formidla i kveld. Kjekt å få respons på misjonsinformasjon og misjonsforkynninga mi.

Vi treng å bli oppmuntra av evangeliet sin framgang og den kristne kyrkja sin vekst under andre himmelstrøk. Vi treng å få vita kor mykje vi får att for kronene våre ved å støtta ulike prosjekt. Og vi treng å få høyra at det er mange måtar å støtta misjonen på - Ei ny tid treng nye arbeidsmåtar! Ikkje alle ønskjer å gå i misjonsforening, ikkje alle har tid eller synes dei passar der. Men støtta misjonen kan dei, og det var mi erfaring i kveld at det vil mange framleis gjera. Takk for ein flott kveld!

Ingen kommentarer: