lørdag 10. november 2012

"Intet nytt under solen?"


"Intet nytt under solen" - heile tida blir nye menneskeborn født inn i verda. Slik har det vore sidan det første skrik! Over heile verda, på slott og i slum ser nye menneskeborn dagens lys. Somme er etterlengta og nøye planlagt, andre berre melder sin ankomst. I same drakt og med nokonlunde likt eit skrik, kjempar dei seg inn i verda! Så langt nokså likt, før ei ulik livsferd startar for menneskeborna som skal ut i verda og leva sine liv. Innanfor sine eigne fødselsgåver, og innafor familie og samfunn sine rammer, skal liva deira levast, formast og utviklast. Ei spennande reise der vi som familie og samfunn har mykje glede og stort ansvar.

Godt å kunna tru på ein skapar i møte med nye menneskeliv. Godt og kunna sei med salmisten: "Eg set mi lit til deg, Herre, eg seier Du er min Gud, mine tider er i di hand. Salme 31.15

I dag må eg få presentera vår nyvunne rikdom! To nye barnebarn i haust! Det er nesten som eg ikkje heilt kan forstå at det er hjå oss det skjer! Men det er sant! På øverste bilde er det sonen Thorbjørn med sine to guttar, Lukas på 2 1/2 og Levi på 2 mnd, og under er det svigerdotter Eirin med Kaja på 9, Mathea på 3 og vesle Silas som er 3 dagar i dag!
I morgon set bestemor seg på flyet til Stavanger, kan ikkje reisa på misjonsreis til Madagaskar før ho har helst på vesle Silas (namnebror til Paulus sin misjonsreisekamerat...)
Bestemor må sjå, kjenna og lukta nyfødt! Det er alltid like stort!

 Men det er heilt rett, det er "Intet nytt under solen". Det vi opplever er ikkje unikt og spesielt, men eg tillet meg likevel å hevda at det er akkurat det det er! Heilt unikt! God helg!

Ingen kommentarer: