søndag 2. desember 2012

Kjære venner!


Overlevering av gåva frå mine FB-venner
Tida er komen for å sei takk til alle som har vore med å gje meg høve til å overlevera over 55 000 kr til kyrkjebyggjande arbeid gjennom den gassisk lutherske kyrkja på Madagaskar.
Gåva vart overlevert til NMS sin representant på Madagaskar, Arild Bakke , og det vart gjort mandag 26. november på Lovasoa kultur-og kompetansesenter i Antsirabè.
For meg var det stort å få lov, på vegne av alle mine venner, å overlevara denne gåva! Sjekken eg hadde med var på 52 300 kr, men eg ser når eg har kome heim at summen har passert 55 000 kr! Det er fantastisk at det går an å gjera ei slik innsamling gjennom nokre timars arbeid på facebook og mail! TUSEN TAKK TIL DYKK ALLE!! Må de også få kjenna glede over å ha vore med!
Arild Bakke har eg kjent/fylgd med, sidan han var leirgutt på Kvamshaug. Han har fylgd oss på heile rundturen, og det var fantastisk å få del i hans kunnskap, innsikt og engasjement for folket og kyrkja på Madagaskar. Han vaks opp som misjonærson på denne øya, og kom til Norge som tenåring. No har han sjølv vore misjonær i ca 20 år, har blitt NMS sin representant på Madagaskar, og konsul for Norge på øya. Han er gift med ei flott gassisk dame , Landy, og har to nydelege born!

Kvinner med mange kilo murstein på hovudet!
Over alt vi kom, kom det folk med gode prosjekt dei ba om støtte til. Støtte til nye kyrkjebygg, både store og små,  og til rehabiliteringsposjekt. Dei ba om støtte til helseklinikkar og til medisinsk utstyr, søtte til utviding av bibelskular, døveskular og til landsbyutvikling.
Det vart ei utfordring for meg å tenkja på at det var så mange stader våre "facebookpengar" kunne bli brukt. Men det var også til stor inspirasjon å sjå kor mykje vi kan få for 55 000 kr. Dette skal eg skriva meire om i eigne innlegg ein annan dag.

Arild tolkar meg på innviinga av Shalomsenteret
Vi er einige om at pengare "våre" i hovedsak skal brukast til kunnskap og leiarutvikling til dei som skal leia og undervisa i kyrkje og skule. Kyrkje- og skulebygg av mustein eller tre er viktige rammer for trus-og kunnskapsformiding, men for ei veksande kyrkje er det også svært viktig å byggja kyrkje med kunnskap og forståing både av den kristne trua og av å vera kyrkje og medmenneske! Som f eks Shalom-senteret i Mahajanga som eg fekk vera med på innviing av. Eit senteret som har som hovedoppgåve å gje lokale kristne leiarar kunnskap om korleis ein møter muslimar si tru, om tryggleik i eiga tru, og i det å møta muslimar med  respekt samstundes som dei med frimod kan vitna om si kristne tru. Dette senteret vil bli ein viktig reiskap for den gassiske kyrkja, og eg trur også vi i Norge vil hausta viktige erfaringar frå dette senteret.
Det var naturleg og rett å overlevera gåva på ein enkel måte. Dette fordi det ikkje var landsstyreleiaren som kom med gåva, men det var Kari og hennar facebook-venner. Tusen takk endå ein gong for at de var med meg på dette!
Kjem det meire inn på kontoen vil det sjølvsagt gå rett inn i prosjektet!

Ingen kommentarer: