fredag 7. august 2015

Tyttebærfilosofi

Eg brukar timar med PC på fanget
planlegg, noterer, ringjer 
åleine og saman med andre
kjenner meg nesten på jobb
- politikk og misjon - misjon og politikk

Det er planleggingstid
nytt semester
nytt val

Han eg bur med driv på same måten
Reiste nett med sekken sin til Fjon på dugnad

Kva er det med oss?
her er eit mogeleg svar;

Vi har det vel som "tytebæret opp på tuva" -  det som i desse dagar, med Aasmund Olavson Vinje sine ord, ropar ut over skogen:
"her i frå du må meg taka, mogi bær har inkje ro" 
og
"mognar du så vil du beda just den same bøn som eg
mogen mann det best vil gleda bort for folk å gjeva seg"

Aktiviteten vår må tyda at vi framleis har litt raudfarge, smak og nytteverdi- 
at vi framleis er "mogne" om enn på veg mot overmodning
Det er berre til å gle seg over det!

Når eg no om eit par timar tek mi vakt på NMS Gjenbruk i Knarvik, så hamnar eg blandt koppar og kar, blandt stolar og bord som også brukar Vinje sine ord: "Her i frå du må med taka, mogi bær har inkje ro"

Både varene og eg, og eg vil tru også mine lesarar, ønskjer å vera til nytte slik at medmenneske som treng det får ein betre smak på livet

Faktisk er det det som driv oss i politikken også!

Lukke til på kvar vår måte!

Ingen kommentarer: