fredag 27. november 2015

Menneske på flukt

Menneskemassar er på flukt
Eg ser dei på TV og på gata
Eg har ikkje evne til å forstå
Eg har sluppe så lettvint
Ingen har truga meg bort
Ingen har bomba meg bort
Ingen har skapt klimautfordring som sender meg på flukt
Matfatet mitt er alltid fullt

"Ikkje alle er reelle flyktningar", trøystar vi oss med
- dei vil ta landet vårt, kulturen vår, rikdomen vår, endå til korset vårt
- dei vil senda pengane "våre" heim til familiane sine
- dei gjer oss til muslimar

Det manglar ikkje på tabloide uro-argument
Trygge nordmenn blir urolege
Vi kjenner det alle, om vi er ærlege

Likevel;
Må biletet vera så svart/kvitt?
Er alle som kjem "falske" flyktningar?
Er alle ute i islam sitt ærend?

Kvifor klarar vi ikkje å nyansera?

Dumsnille skal vi ikkje vera
Ikkje naive heller
Vi skal sjølvsagt luka ut dei som ikkje treng vern
Vi skal knekka falske kodar

Men lat oss slutta å bruka dei harde orda!
Kven er eg/vi?
Vi er privilegerte, heldige menneske!

Det er faktisk ufatteleg mange reelle flyktningar 
Vi er faktisk ufatteleg privilegerte nordmenn!

Godt å høyra om alle positive tiltak rundt i landet!
Det gjer meg glad, og gjev meg framtidstru!

Ingen kommentarer: