tirsdag 7. juni 2016

Andre sin heim

Det er ei brutal handling å
skifta kledning på eit gamalt hus
Vi bryt oss inn
i andre sitt privatliv
- kjennes det som

Fine reir
kunstferdige vokskaker
og skjøre vepsebol
har hatt trygge kår
bak ein gamal kledning

Utan nemneverdige skruplar går vi inn
i heim og matlager
for medskapningar
som har jobba for tilværet
for seg og sine
av same grunn som oss

Liv skal levast
mat skal sikrast
og slekta skal vidareførast
Og sanneleg; dei har ein viktig jobb
å gjera for verda, dei også!

Så kjem det eit brekk-jern
som raserer livsverket
fort og brutalt

Vi hevdar vår rett
vi sikrar vårt hus
Er fornuftige og ansvarlege
menneske
som steller vår heim

Lukkeleg skal eg vera
som får ha hus og heim i fred
Takksam skal eg vera!

Det er nok av dei
mellom menneskeslekta
som opplever det same
med heimen sin
som det humla og svala opplever
her på fredelege Skår
i huset vårt!

Ein ubegripeleg og vond tanke!Ingen kommentarer: