torsdag 16. november 2017

Novemberdagen

Eg skulle bli inspirert i dag
førebu meg, og senda ord både til aust og vest

Men himmelen sender så meiningslaust mykje vatn
og det er så grått utom vindauga at tanken finn ikkje fram

Eg fyrer i omnen og tenner lys
Men det blir ikkje mindre vatn av det,
og det grå og tristaste landskapet du kan tenkja deg, forblir like grått

Nei, eg lengtar ikkje til Syden
eg lengtar berre etter litt lys og
nokre klåre tankar 

Det grå er så diffust, så ullent - lyset får ikkje tak 
men blir hemma slike dagar 
Lyset "bit ikkje på" nitrist novemberregn

Men kanskje det er i kveld dei kjem - tankane - når mørkre har kome
Kanskje tankane eg treng lettare finn fram mot den beksvarte novembernattsbakgrunnen

Kontrastar er bra 
Tydelege konturar viser veg
Og opplyste tankar dei trengs

Ingen kommentarer: