mandag 3. mars 2008

Er du for, er du i mot

Har du opplevd det? Er du for noko, så vert du oppfatta som at du er i mot! Som KrF-ar opplever eg støtt denne problemstillinga - er du KrF-ar, er du i mot! I mot det meste! Og seier vi at vi er for noko, så er det berre ein fordekt måte å sei at vi er i mot noko anna. Debatten om ny ekteskapslov er ei typisk slik for eller mot sak, og det er ikkje vi sjølve som bestemmer vinklinga, men dei som vil skapa eit bestemt inntrykk av oss ut frå eiga oppfattning.
I BT på søndag står det at KrF går til felles front mot homoekteskap. Det er det som er bodskapen vår synes det som, men det vi ønskjer å sei er at vi kjempar FOR ekteskapet mellom mann og kvinne. Men det blir for dumt og politisk "ukorrekt"å skriva i ei overskrift i avisa... for det er jo MOT homoekteskap vi er, dermed er vi håplaus bakstreverske, og det pliktar ei kritisk presse å informera om! Kva kan vi gjera med slikt? Veldig lite.

Men altså, på bloggen min kan eg skriva at det er FOR ekteskapet mellom mann og kvinne vi er. Det er vårt budskap, fordi vi trur at mor og far gjev den beste ramma rundt borna sin oppvekst, og difor vil vi at denne ordninga skal ha ei særstilling i samfunnet vårt! Så "gamaldagse" er vi, og vi seier det, ikkje for å proklamera noko vi er i MOT, men for å sei kva vi er FOR!

Ingen kommentarer: