torsdag 29. mai 2008

Eg forstår det ikkje...

Eg forstår rett og slett ikkje kva stortingsfleirtalet tenkjer når dei om nokre få dagar klubbar gjennom ei lov som seier ja til dei vaksne sine rettar, og nei til borna sine. Eg skjønar det ikkje.
Statsministeren seier den nye ekteskapslova er eit ja til kjærleiken.....
Det gjer meg vondt å vita at den lova Ap, SV, SP, Høgre og Venstre vedtek 11. juni vil gje rett til å skapa born utan far. Slik blir det, i si glede over å gje homofile same rettar som hetrofile så aksepterer det same fleirtalet at det kan skapast born som skal veksa opp utan å vita kvar dei kjem i frå og utan rett til å vita kven som er far deira, kvar halve identiteten deira kjem i frå!
Eg vert ulukkeleg på desse borna sine vegne, og eg er redd vi ikkje skjønar konsekvensen av kva dette fører til av identitetsproblem for desse borna. Andre vaksne sin kjærleik og omsorg kan ganske sikkert vega opp for ein del av dette tapet, men det kan aldri dekka over dei mange djuptgripande og grunnleggjande spørsmål eit barn og ein ungdom stiller - kven er eg? kvar kjem eg i frå? kvar høyrer eg til?
Med opne augo - eller kanskje heller med tildekka augo - pålegg samfunnet norske born slike byrder - eg skjønar det ikkje og det gjer vondt å tenkja på det.
Borna er det viktigaste vi har, utan born stoppar livet! Men born skal ikkje produserast for å dekka våre vaksne behov, det minste borna må kunna krevja av oss vaksne er at dei får vita kven dei er. Takk til Laila Dåvøy og alle andre i KrF som har prøvd å kjempa mot denne lova. Eg har fått vera nær mange av dykk og merka kampen og engasjementet dykkar. Det ser diverre ut for at vi taper kampen i denne omgang men vi kan ikkje gje oss - ein gong må folket vårt vakna og sjå kva som skjer med borna våre.

Ingen kommentarer: