torsdag 22. januar 2009

Ein pose frø

Ei kvinne fekk ein pose frø. Ho planta frøa og stelte vel om spirane som kom opp. Ho hausta når tida var inne og selde grønnsakene på marknaden. For pengane kjøpte ho ein sau.
Sauen fekk lam og åkeren gav ny grøde. Kvinna gjekk til marknaden, selde grønnsaker og lam og kjøpte ei ku.
Frø kom i jorda att, det kom lam og kalv og kvinna kjøpte ein okse. Den leigde ho ut til bønder som ikkje hadde okse, og tente pengar på den....
Kvinna fekk eit nytt liv - ho kom ut av hytta si - borna kom på skulen - kvinna reiste seg i eigne - og andre sine augo...
Eit eventyr? Ja, faktisk, men eit sant eventyr.
Historien er fersk - den kjem frå Begiområdet i Etiopia. Eg var der for to veker sidan og vart den fortald av stolte etiopiske medarbeidarar.
Eg gler meg.
Det nyttar!

1 kommentar:

FR sa...

Herlig! Rett og slett herlig!