fredag 31. juli 2009

Veldig klar !

Eg er veldig klar for valkamp! Det var strålande å koma på jobb att i dag. Saman med ein flott gjeng i Hordaland KrF skal vi gjera vårt beste for å få fram KrF sin gode politikk.

Kanskje vil somme synast eg er litt naiv, at eg ikkje heilt har vurderingsevne når eg gler meg til å ta fatt - eg som tilhøyrer eit 6-7%-parti! Går det an å gle seg når meiningsmålingane ikkje gjev oss større oppsluttnad?
Yes, det gjer det!
Eg gler meg fordi eg har tru på KrF sitt verdigrunnlag og KrF sine svar på dei mange utfordringane som vi har i lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Eg let meg inspirera av ein politik som har menneskeverd, forvaltaransvar og nestekjærleik som hovedpilarar, dette gjev meg retning for mitt engasjement.

KrF er ikkje eit stort parti, vi veit det, men vi veit også at vi har eit stort potensiale, vi merkar det så å seie kvar dag.

Laila Dåvøy og Filip Rygg er kandidatane vi i Hordaland KrF skal kjempa for, du kan gle deg til å møta dei i og alle oss andre frå Hordaland KrF i valkampen!

På biletet ser du i tillegg tilLaila og Filip 3.kandidat Aslaug Hellesøy frå Kvinnherad og 4. kandidat Arne Opsahl-Engen frå Kvam.

Ingen kommentarer: