søndag 20. februar 2011

Veke 7

Sola skin over gule bøar og grøne grantre. Det er vakkert og eg skal snart ut! Medan eg ventar på at sola skal få litt større radius set eg her og tenkjer - tenkjer på veka som ligg bak - tenkjer på engasjementa mine og det eg har brukt tida på.
Oppsummering i stikkorda - glede, engasjement, takk, sorg!
Glede over møte med mange dyktige og engasjerte KrF-arar. Er det nokon som trur at KrF berre er Inger Lise, Dagfinn og Knut Arild? Sjølvsagt er dei KrF, dyktige som dei er alle tre, men KrF er så mykje meir - det er hundrevis av engasjerte menneske i by og bygd som brukar timar, veker og år på sitt politiske engasjement, og som "gløder" sjølv i ei vanskeleg tid. Det er til oppmuntring å vera saman med dei.
Så er det Vandrehallproblematikken som har engasjert. Du verden - at det går an å skapa problem av at ei dyktig talefør ung dame talar statsministeren rett i mot! Eg er imponert! Kva er eigentleg problemet? Kven har talerett i dette samfunnet? Debatten omkring dette møtet er ikkje verdig samfunnet vårt, og saka det gjeld er alvorleg, svært alvorleg. Ønskjer vi verkeleg eit sorteringssamfunn i Norge?
Torsdag hadde eg NMS-dag i Stavanger. Fleire nyttige møte med medarbeidarar og styre. At rekneskapstala er gode i høve til budsjett er gledeleg. Vi lyt venta til alle tala er på plass, men at vi har nådd inntektsmålet vårt på 86.6 mill er fantastisk og samarbeidspartar, misjonsfolket og tilsette fortener stor takk. Ei gladmelding på NMS sin heimeside denne veka gjorde meg ekstra glad. Les! Det nyttar det vi arbeider med!
Det verkeleg tunge denne veka var å fylgja ei ung mor heime på Sandnes til grava på fredag. Dette har lagt bak alt denne veka. Mange spørsmål melder seg, desse spørsmåla får eg ikkje svar på før alle bokrullar blir opna og det som er skjult kjem fram i dagen!

Ingen kommentarer: