fredag 18. mars 2011

Nyttige facebook


Eg høyrer at ein del som ikkje er på facebook, uttaler seg sterkt om kor negativ denne nettstaden er. Kanskje har dei litt rett... Alt kan jo bli negativt dersom vi brukar det feil. Ikkje det at eg er naiv. Eg skjønar FB kan misbrukast, og at eg har ok venner. Det er så langt eg har erfart folk som vil kvarandre vel, eg har kontakt med. Heldige meg. Difor brukar eg denne nettstaden.

I dag har eg fått mi beste facebookerfaring. Høyr, eller rettare sagt les: For eit par dagar sidan sende eg invitasjon til ein del av mine facebookvenner om å bli med å gje støtte til NMS sitt innsamlingsarbeid for dei jordskjelvramma i Japan. Straks fekk eg kontakt med ein person som skulle arrangere eit større møte i Bergen der dei m.a. hadde tenkt å ha fokus på Japan. I dag kom gladmeldinga på FB, på chatten - ca 40 000 kr vart det samla inn i Betlehem i gårkveld!Fantastisk! Takk til Bergen Indremisjon! Takk til dei som i desse dagar samlar mange hundre til møteaksjon, ein møteaksjon som har same mål som vi har i NMS - å gje evangeliet til stadig nye menneske. Vi er på same lag!

Det kjentes godt for NMS-leiaren å få dette handslaget frå indremisjonen i Bergen! (eg skulle forresten vore på årsmøte i Sandnes sokn indremisjon(!) i kveld, men denne seige influensa held meg heime!)

Og så må eg også takka facebook då, endå det høyres dumt ut, eg innrømmer det - men den vart nyttig denne veka, nyttig for nokon som treng det aller mest!

Ingen kommentarer: