søndag 29. april 2012

Kjærleik

"Lat oss elska kvarandre for kjærleiken er av Gud"
Dette handlar denne søndagen om, og teksten utfordrar oss på eit viktig og vanskeleg tema.
Fransav Asissi sin historie og liv let eg med fascinera av. Tenk å leva, tenkja og handla slik han gjorde!
Hans kjente bøn er vel verdt å be og å grunna på i solskinnet i dag!
God søndag!
Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!

Amen

Ingen kommentarer: