torsdag 9. mai 2013

Himmelfart

 
Kristi himmelfartdag.
Konkret og jordnært - Mystisk og himmelvendt, .
"Gå til alle folkeslag, døyp dei og lær dei - eg skal vera med!"
Ei sky tok han bort frå det synlege. Han sender kraft, og kjem att på same måte som han drog.
 
Dette lever tilbedande, truande og tvilande etterfylgjarar på framleis.
"Lat riket ditt koma". Vi takkar for tillit, og ber om nåde medan vi går vår etappe med forventning!
      "For riket er hans, og makta og æra i all æve, Amen"

Gå og lær dem! Det var budet
dødens overvinner gav.
Stående er Herrens ordre
til hans venner nå som da.
Del med dem som går i mørke
alt hva Kristus har å gi.
Bring Guds ord til hele verden!
Bare det kan gjøre fri!
 
Nos 525

Ingen kommentarer: