søndag 18. mai 2014

Tur&misjon!

Eg er klar, og som de ser er det plass til mange rundt meg her!
Endeleg er vi klare til å starta opp misjonsgruppa Tur&Misjon! Dette har eg drøymt om lenge! Har hatt så lyst til å få i stand eit turfellesskap som også har plass til eit misjonsengasjement. For eit par veker sidan fann eg to til med same ønskje, og brått er vi i gang! Fleire har alt meldt si interesse. Spennande!
Mandag 26. mai kl 1900 går første turen av stabelen! Ikkje så lang, ikkje så tung og ikkje så forpliktande! Ca to timar medrekna ein god pause. Tidspunkt må tilpassast etter kvart, men vi startar her.
Første turen skal gå til Kvamsfjellet, og oppmøtestad er parkeringsplass på venstre side av vegen frå Isdal mot Åse, ca 100 m før fartsmålaren. Vi køyrer felles der i frå. Turen er i lett terreng. Så skal vi setja oss ned med termosen og dela nokre tankar om misjon og misjonsoppdraget. Det blir ikkje "bompengar", heller ikkje kilometeravgift, men vi skal ha misjonskollekt der vi legg i "korga" det vi vil støtta misjonen med. Gruppa blir knytta til Det Norske Misjonsselskap (NMS).
Denne tur&misjonsgruppa er for alle som har lyst, og vi tenkjer at Nordhordland er eit naturleg område å gå på tur i. Vi skal gå på tur, vi skal ha det kjekt, og vi skal støtta misjonen på denne måten!
Vi blir ein fast kjerne som tek ansvar for turløyper, program og informasjon, men vi vil gjerne ha mange med oss. Om du ikkje kan binda deg eller delta kvar gong, så er du like velkomen for det. Dette skal ikkje vera eit stressopplegg, men eit sosialt turmiljø inspirert av at tur og misjon har same motto: Gå Ut!

PS! Det er berre eitt krav for å vera med, og det er at du ikkje sluttar i di misjonsforeining om du får lyst å gå på tur med oss.
Det er Borghild Sætre som er praktisk tilretteleggjar, og som er med og dreg i gong. Vi har eiga side på facebook og her kan du fylgja med. Elles blir info sendt på mail og sms.

Send ein mail eller sms til Borghild Sætre,  borghild.setre@gmail.com  - 
959 40 582 dersom du ønskjer meire informasjon.

Ingen kommentarer: