mandag 28. juli 2014

Pengesterk

Eg har faktisk meir enn nok av av det meste. Eg er rik! Eg har nok pengar, mat, ting, kvadratmeter, klede - ja eg har nok av alt eg kan få for pengar. Det har ikkje alltid vore slik, men eg har alltid hatt nok til det viktigaste.
I dag kan eg sei det ope og ærleg; eg er rik!
Ikkje det at eg trur eg er rikare enn andre gjennomsnittsnordmenn. Eg jobbar 50% og er ufør 50%, men eg vil likevel meina at eg er rik.

I sommar var eg på NMS (Det Norske Misjonsselskap) si sommarfest og generalforsamling. Ei fantastisk meiningsfylt oppleving. Der vart eg utfordra til å gje pengar til misjonen fleire gongar for dagen. Ulike misjonsprosjekt fekk kollekten, og eg gjekk gladelig til betalingterminalane for å gje støtte. Eg kjente meg faktisk priviligert som kunne gje til noko som var viktig, som eg veit nyttar, og som eg kjente eg brann for!
Vel heimkomen etter ferietur (i ein av våre to bilar m/campingvogn på slep), opna eg nettbanken og vart overraska. Saldoen var større enn eg tenkte, eg trudde ferieturen hadde tært meire på kapitalen. Endå større vart overraskinga då eg oppdaga at eg i min iver den eine dagen hadde trykt inn ei gåve som var noko større enn det eg i utgangspunktet hadde tenkt.
- Likevel var saldoen min større enn eg forventa!

Konklusjonen er at eg er rik, og at det eg gav og gjev er av mi overflod!

Ein del av min generasjon tenkjer at vi må "snu på skillingen" og vera forsiktige sjølv om vi eigentleg har meir enn nok. Eg er kanskje ein av dei. Andre i same aldersgruppa tenkjer at vi har arbeid og slite eit langt liv, og no er det tid til å bruka, plassera og til å nyta, medan endå andre av oss er minstepensjonistar med dyre bu-utgifter, og som må slita for å få endane til å møtast.

Eg har lært noko i sommar - eg har lært at eg gjev for lite av mine pengar. Saldoen til eige bruk blir for stor. Eg ofrar ikkje, eg gjev utan at eg merkar det noko særleg!

Inn i dette tenkjer eg på han som brukte biletet om kamelen og nålauga. Er det slik? Er det vanskelegare for ein rik å koma inn i himmelriket enn det er for ein kamel å gå gjennom eit nålauga? Set eg mi lit til saldoen og rikdomen?- er eg for lite avhengig av hjelp frå han som seier at "for menneske er det umogeleg, men ikkje for Gud?"
http://www.bibel.no/Nettbibelen/Kirkearets-tekster

Eg vil gjera noko med dette. Eg vil gjera det ved å auka støtta mi til det arbeidet NMS driv for å gje menneske i verda "Verdig liv og Varig håp". Eg vil bidra meire til at kvinner og born kjem ut av fattigdom og undertrykking, og at kyrkjene får styrke til å nå lenger ut med det varige håpet!  Med eigne auge har eg sett at det blir god avkastning av pengar gjeve til denne organisasjonen, difor vil eg  investera litt meire i dette arbeidet.

https://nms.profundo.no/bligiver/index.php?pid=534289

Kvifor skriv eg dette her? Fordi eg vil forplikta meg!

Ingen kommentarer: