lørdag 4. oktober 2014

Den kvite Ikea-senga


I dag har eg ein god dag! Eg går og steller til haustferieinnrykk! Vaskar, ryddar og reier opp mange senger. Store senger og små senger, barnesenger, køysenger og dobbeltsenger! Det er så kjekt! Når eg driv på med slikt arbeid spring tankane mange stader. Eg tenkjer på dei som skal koma, fryda meg over at vi har så mange. Eg kjenner på glede over nyoppreide senger og nyvaska rom, og kjenner meg så rik, så rik!
Når eg kjem til den kvite sprinkelsenga, kjøpt på Ikea i 1973, blir eg ekstra takksam! Tenk at eg har ein frisk liten bestemorsgut eller jente som skal få sova her i denne senga, senga som var senga til to onklar dei aldri har møtt, og som har hyst så mykje forventning, glede og så mykje smerte!
Så godt at livet går vidare! Tapet er framleis stort, men det øydelegg ikkje gleda over det eg har fått! Kanskje tvert i mot, det aukar gleda! 

Eg fann for nokre dagar sidan noko eg skreiv om den tomme sprinkelsenga. Det er skrive for mange, mange år sidan. Ingen har sett det før, det held sikkert ikkje poetiske mål, men det skildra litt av historien til denne senga - historien vår ! 

Senga den er tom
Har dyne, pute og bamse
men senga den er tom
Puten luktar kjent og godt
Har helseteppe, lyseblått
Helseteppe?
Nei, det inga helse gav
For senga den vart tom

Attmed senga tom
Står mor og far og gret
Alt for oss vart tomt
I glede vi kjøpte ei fin lita seng
der la vi vàrt vår første dreng
I dag er senga tom
Så hard, så hard vart livsens dom

Senga den vart tom
For andre gong vart senga tom
I spenning og takk og med hjartetung sut
vi la på nytt der ein fin liten gut
I dag er senga tom
Så hard, så hard vart livets dom

Og så vert tanken tom,
sinnet tomt og kroppen tung
Senga hyste to dyre skattar
som kjempa for livet meir enn vi fattar
No set vi att med dyner og putar
Men hjarta vårt hyser to gode gutar
Domen vår vart hard
Vi undrast;
Kvifor Far?

Ingen kommentarer: