torsdag 2. oktober 2014

OL-nei

Eg er ikkje udelt glad for Norge sitt nei til OL sjølv om eg ut frå min overfladiske og tabloide innsikt, ser at det kan vera eit rett svar. Ser det er mange som jublar og hoverar i dag, det treng vi ikkje gjera. Pengebruk og pampespel er ute av proposjonar i høve til idèen, difor var avgjerda rett, men det er trist for den olympiske idè at ikkje Norge kan påverka ved å ta ansvar! Skal vi vera konsekvense bør dette bety at Norge ikkje deltek i OL!

Skreiv dette på facebookprofilen min i dag! Reaksjonar finn du der!
https://www.facebook.com/karisorheim

Ingen kommentarer: