onsdag 25. februar 2015

Kvinnefellesskap

Eg var på kvinnefest i gårkveld. 
Bedehuset på Seim var fullt av kvinner! 
Praten gjekk livleg, latteren runga, og maten smakte nydeleg.

Rundt borda sat det mykje levd liv, 
og eg tenkjer;
Så mykje liv! Så mykje erfaring! 
Så mykje glede! Så mykje sorg! 
Så mykje lyst! Så mykje smerte!
Så mykje forventning! Så mykje avventning!
Så mykje glede. Så mykje uro! 
Så mykje tru! Så mykje tvil!

Vi delte av våre sårbare liv og våre gode gleder
Vi delte kunnskap og historie
Vi delte engasjement og kristenkall
Vi delte kvardag og fest
Vi sang og vi lytta

Gud var der
Gud var i songen, i Ordet 
Gud var der i kvinnene han har skapt

Ordførar Astrid song ein vakker song av Kari Steigum Vatne. Songen heiter Velsignelsen og skildra Guds nærvær. Den lever i meg i dag!
Eg siterer den siste linja i kvart av dei fem versa

- Ved sitt ansikts nærhet signer Gud
- I hvert skaperunder ser jeg Gud
- I min nestes ansikt ser jeg Gud
- I min Jesu ansikt ser jeg Gud
- I Guds himmel skal jeg skue Gud

Takk til Kvinnelaget som inviterte oss og gav oss ein god kveld!

Ingen kommentarer: