mandag 18. januar 2016

Froststille

Froststille
Berre lyden av knasande snø
under føtene mine

Lufta
Lyset
Sola
Snøen
Fjorden
Fuglane
Trea
Skuggen min, og eg

Eg uroar
Fuglane fyk opp der eg kjem
Snøen får fotefar der eg går

Forfedrane sine merke er her;
- Dyrka mark
- Gråsteinsmurar
- Granskog
- Gamle hus og
   kjerrevegar

Fjorden har eit florlett isteppe
Trea står som støypte
Ikkje eit vindrag
Fuglane flyg stille
Skuggen min er taus
Alt er froststille

Berre eg bryt stilla
når snøen knasar
under føtene mine

Eg kjenner at eg lever!

Ingen kommentarer: