søndag 4. mars 2018

Draumen

Frå det gøymde
med natta og svevnen
kjem dei stundom
- i draumen

Meir enn eit bilete
meir enn ein tanke
er draumen
Så levande 
i dyrebare sekund

Dei som er gøymt
er ikkje gløymd
i mor sin tanke og sinn

Stundom takkar ho for draumen
- og ein gong er det ingen draum!


Ingen kommentarer: