tirsdag 19. februar 2008

Bygdeutvikling

Så er bygdeutviklingsprosjekta på Sandnes og Hosteland i gang også. På Matre har arbeidet pågått ei stund, og planen kjem til planutval og kommunestyre i vår. På Hosteland har gruppa hatt sitt første møte melder avisa Nordhordland , og på Sandnes blir det invitert til bygdemøte på Kafeen tirsdag 4. mars.
Kvifor gjer vi dette? Er det noko vits i eit slikt arbeid? Kan vi bli einige? Kan vi jobba godt saman og trekkja same veg?? Det trur eg. Eg trur ikkje vi vert einige om alt, og eg lovar eg at eg og KrF kjem til å kjempa for det vi meiner er god utvikling for bygdene våre. Men eg trur vi kjem til å koma vidare, at noko kjem til å skje etter dette arbeidet, og det eg håpar mest av alt er at bygdene vert attraktive å bu i, at folketalet aukar og at ny næring vert etablert.
Kommune og politikarar og konsulentar skal ikkje "trekkja ting nedover øyrene" på folk, men eg håpar vi kan lytta og leggja tilrette for det som finn gjenklang hjå oss som bur her.
Det vert spanande å sjå kva som kjem fram på bygdemøte på Sandnes, eg håpar bygdefolket kjem, og at ideane vert formidla.

Ingen kommentarer: