søndag 3. februar 2008

Change

Change er det store ordet for tida - i alle høve i Amerika. I den amerikanske valkampen snakkar alle om "Change!" Eg veit ikkje så mykje om kva som skal endrast, men eg har lært ordet, og det er for så vidt bra for kvar nytt engelsk ord eg lærer - skulle så absolutt ha kunna mykje engelsk nett no, kanskje må eg la ei spanande utfordring gå frå meg fordi eg ikkje kan nok engelske ord... Slik er det å vera gamal dame oppvaksen i ei anna tid....
Men det var ikkje det eg skulle skriva om, eg ville skriva nokre ord om politikarar som lover å forandra, og politikarar som forandra det dei sa dei ikkje skulle forandra. Er ikkje det litt rart? Lurar på om Senterpartiet føler det slik no. Eg har ingen trong til å harselera over dei, eg reknar dei som mine vener, og eg veit at mitt parti kan ha opplevd liknande... Det er nesten som eg får lyst å sitera Skrifta der det fritt oversett står - "det gode som eg vil gjer eg ikkje, men det vonde som eg ikkje vil det gjer eg.." Kanskje litt uerbødig sagt, men denne bloggen min er ikkje så kjempeseriøs. Ikkje alltid så lett å vera politikar...
Det eg tenkjer på er Posten! Nedlegging av Posten, og det er ikkje berre på dei små stadane lenger er det "time for Change" lenger, nei også på store stader som Knarvik, Kleppestø, Nordheimsund, Bømlo osv. Nettutgåvene til lokalavisene hadde same overskrifta i går : Posten vert lagt ned, og 650 arbeidsplassar i distrikta går tapt.

"Det vi i Senterpartiet ikke kan forstå, er at omstillinger skal gjøres på en slik måte at det alltid er distriktene som taper, sa Åslaug Haga i Stortinget i 2003" Kanskje forstår ho det betre no når det er Liv Signe som som fremjar forslaget. Det er visst tid for Change - ikkje berre i Amerika!

Ingen kommentarer: