lørdag 14. februar 2009

KrF-damer

Eg har nett pakka meg inn med pledd og ullsokkar etter ein heller "våt på beina- kald dag" på stand på Torgalmenningen. Det er Valentin-dag i dag, og KrF hadde aksjon som vanleg. Vi møtte mange trivelege folk, og det å vera på stand med Laila Dåvøy er ei oppleving, ho får kontakt med alle! Det blir godt humør, gode samtalar om politikk og samfunnsutvikling, og ikkje minst samtalar om livet. Det er rusmissbrukaren som ventar på behandlingsopplegg som får seg ein prat og ein varm kaffikopp, det er mannen med Downs syndrom som har sine djupe tankar. Det er fagforeningspersonen som kjenner Laila att frå Sykepleierforbundet, og det er den gamle mannen som har eit brev i lomma frå det offentlege som han ønskjer synspunkt på. Det er dei unge som stiller sine kjappe spørsmål, og born som får balongar med KrF på. Laila lyttar, pratar, noterar, oppmuntrar og smiler og tar saka med seg! Det e så "gøy på stand" seier ho, "eg liker å prate med folk.."
På torsdag hadde Masfjorden KrF årsmøte. Ordførar Astrid Aa Byrknes frå Lindås held tale og ho snakka om m.a. om det å ha enkeltmenneske i sentrum når vi gjer våre vedtak. - Kva konsekvens får det vi gjer for enkeltmenneske må vi alltid spørja,understreka ho.
Kva er politisk arbeid? Kva skal stå att etter oss? Ein veg - ei bru - eit bygg?
Det vert ofte slike ting som er teikn på politisk handlekraft.
Denne veka har eg på nytt fått stadfesta at vår oppgåve som politikarar på alle plan er å leggja tilrette for enkeltmenneske. Det er vanskeleg, det er dyrt og det er nesten umulig. Men tanken på den enkelte må aldri forsvinna i vår politiske aktivitet.
Eg kjenner meg utrulig stolt over dei to flotte KrF-damene eg har fått vera på lag med denne veka. Eg er stolt over både Laila og Astrid, dei er politikarar som får ting til, dei har mot og dei vert lytta til.

Ingen kommentarer: