torsdag 6. januar 2011

Gjenbruk er nyttig!

I morgon, fredag 7. januar kl 1100 gjenopnar NMS- gjenbruk i Knarvik i sine nye lokaler. Det blir så flott! Eg har ferie denne veka, og eg tilstår at eg har ikkje klart å halda meg unna, eg har vore innom og "kikka", og det blir rett og slett lekkert! Dei er så flinke desse dugnadafolka - heilt imponerande kva dei har lagt ned av arbeidsinnsats. Eg tillet meg å visa nokre bilder som eg knipsa, og sjølv om ikkje alle detaljar og varer var heilt på plass, så gjev det eit inntrykk.

Det er inspirerande å sjå korleis desse gjenbruksbutikkane finn si form over heile landet. I 2009 gav gjenbruk nesten 12 mill i inntekt til misjonen, og det er all grunn til å tru at det vert noko høgare tal når tala for 2010 blir summert.

Gjenbruksbutikk har fleire verdifulle sider. Dei gjev for det første store inntekter til misjonen, dei er eit alternativ til vårt forbrukssambunn med bruk og kast-kultur, og den gjev ein sosial møteplass for menneske.
Håpar mange stikk innom. Her kan du finna oldemor sin kopp eller ein billeg veggseksjon. Her kan du også levera varer du ikkje lenger treng eller har plass til og samstundes vita at du støttar ei viktig sak!


Ingen kommentarer: