søndag 23. januar 2011

Positivt møte

På onsdag var eg på årsmøte i Masfjorden KrF, og det var som vanleg ei god oppleving å vera saman med KrF-folket i Masfjorden. Når vi i dette lokallaget med ca 40 medlemmar møter 16 motiverte KrF-arar, då kan ein ikkje anna enn å bli oppmuntra. Helge Dyrkolbotn, gruppeleiar i Austrheim KrF held politisk tale. Han snakka om rolla som lokalpolitikar og lokal-KrF-ar, og gjorde det på ein måte som skapte både gjenkjenning og motivasjon. Helge er oppvaksen i Masfjorden, og han møtte både lærarar, skulekameratar og andre frå oppveksten på Matre.
Helge er ein politikar eg har stor tru på!

Marit Steinestø har gått inn i "min" rolle som varaordførar, og dette er ei flott utfordring for henne som ho klarar med glans. Eg gler meg til å sjå kva som skjer framover! Lukke til til både Marit og Siri som er representantane til KrF i kommunestyret. Siri Tangedal Kratzmeier vart vald til ny leiar i lokallaget etter at Marit sa frå seg attval.
9 mars er det nominasjonsmøte og ny kommunestyreliste skal veljast. Det blir spennande.

I går var det rådsmøte i Hordaland KrF og det var fylkestingsprogrammet som var tema. Masfjorden KrF har føreslått, og fått inn bru over Masfjorden i programmet, og ei formulering om avsetting av konsesjonskraftsmidlar til samfunnsutvikling i kraftområde er på veg inn. Dette jobbar Marit aktivt med, og Pål Kårbø som er gruppeleiar for KrF på fylkestinget er ein god medspelar.
Eg ser fram til valkamp og mange gode KrF-saker til beste for innbyggjarane i Masfjorden og i Hordaland!

Ingen kommentarer: