onsdag 8. februar 2012

Nytt byggeprosjekt

Sosiale medier kan brukast positivt. Sjølv har eg stor glede og nytte av å vera på facebook. Her får eg kjapp informasjon om venner sin kvardag, om politiske saker, om misjon, om kultur, aktivitetar og mykje meir. Ofte fører informasjonen eg får til handling og fornya kontakt. Sjølvsagt kan det vera negative ting som fylgjer i kjølvatnet av denne aktiviteten, og sjølvsagt kan aktiviteten stela litt tid, men eg meiner at både eg og mine venner er vaksne nok til å styra vår medverknad på nettet. Difor har eg stort frimod når eg inviterer deg med på ein positiv nettaktivitet.
Eg ønskjer i dag å presentera for mine lesarar eit flott prosjekt som føregår på sosiale medier -facebook og twitter. Førebels er det lite og ikkje så kjent, men litt etter litt vil det veksa og bli til noko viktig. Prosjektet heiter byggenkirke.no og er utvikla av NMS. Målet med prosjektet er å involvere endå fleire i oppdraget vi har fått til å byggja den kristne kyrkja på jorda. Og då snakkar vi ikkje berre om bygging med sement og treverk, men også bygging av fellesskap, leiarskap og trusopplæring
I erkjenning av at vi har mange sympatisørar som finn nytte og glede av å vera på sosiale medier, startar vi dette prosjektet. Det vil gje meining, engasjement og positiv spenning å fylgja dette sosiale byggverket for oss som likevel er innom nettet både titt og ofte. Og i erkjenning av at mange av mine venner ikkje finn tid til det som har vore tradisjonelt misjonsengasjement hos oss, har eg tru på at ein del av dykk vil synast at dette kan vera ein ok måte å delta på.
Prosjektet vart lansert 1. februar, og førebels er ikkje aktiviteten så stor. Den vil koma, og det er mi frimodige forventning at dette skal bli til glede både for byggningsfolket på nettet og den verdensvide kyrkja.
Klikk deg inn, les deg opp og finn deg eit byggeprosjekt du vil støtta!

Ingen kommentarer: