fredag 15. september 2017

Rytme

Rytme er ikkje mi sterke side.
Ikkje rytmen i musikken. 
Ikkje rytme i kroppen.
Ikkje rytme i dei mange daglege gjeremål.

Eg les om "Disippelrytmer" på denne fine haustdagen.
Gode, praktiske og pedagogiske råd som nører lengten, og gjev praktisk hjelp til å finna rytme til eit åndelege liv.

Eg har, som somme av dykk har lese her, hatt eit ønskje om eit lite kapell bort i skogen.
Ein stad for Gudsmøte!
Det får eg sjølvsagt ikkje,
veit heller ikkje om det hadde gjeve det eg lengta etter.

I dag les eg ei god bok om det å finna rytme,
og eg undrast  - vil eg finna den?
Eg eg laga for rytme?
Nesten som eg på førehand vil svara; nei dette passar ikkje for deg, Kari.

Likevel les eg meg glad av Vidar Mæland Bakke si fine bok.
Lett å lesa, fri for peikefing og klisjear, ærleg og med eit språk som er tilpassa vår tid!
Merkar at eg finn råd og inspirasjon til mitt åndelege liv - i min eigen rytme!


Tittel: "Disippelrytmer - Håndfast hjelp til et slitesterkt trosliv".
Forfattar: Vidar Mæland Bakke.
Forlag: Luther.

Ingen kommentarer: