søndag 8. oktober 2017

Kyrkjesøndagen

Kyrkja lever!
Også her heime på Seim!
På ein dag som denne med strålande haustver.

Vi var mange i kyrkja i dag. 
Konfirmantar for 50 og 60 år sidan hadde funne heimekyrkja si att.
Unge seimarar som går til undervisning dette året hadde sine oppgåver.
Søndagsskule for dei yngste.
Gode, glade salmar med Odd Leif sitt vakre tonefylgje!
Frivillege medliturgar!
Ein dyktig Torbjørn prest, som gav mat til tru og tanke.

Etter gudstenesta var det tur i haustsola som enda med
middag&misjon i bedehuset! Initiativrikt sokneråd!

Guds rike er nær!
Guds rike er her!
Her hjå oss på Seim, i Eitopia og alle stader der vi samlast om ord, sakrament og fellesskap.

Takk for trua!
Takk for kyrkja
Takk for fellesskapet!

Ingen kommentarer: