lørdag 18. august 2007

1621+10=1631

Gladmelding: Folketalet i Masfjorden har auka med ti nye personar!
Det er gladmeldinga!
Hjarteleg velkomen de som har flytta, eller har blitt fødd hit.
Går det an å gle seg over ein folketalsauke på ti personar på fire månader?
Ja!
Folketalsutviklinga har hatt ein negativ trend gjennom mange år. Sjølvsagt går det ikkje an å tenkja at trenden har snudd, vi må nok sjå litt lenger før vi kan konstatera det, men det går an å gle seg over at våre gode lokalsamfunn har fått ti nye innbyggjarar.
NrK Hordaland sitt "ekspertpanel" etter debatten i Knarvik senter på onsdag, konkluderte med at i Masfjordpolitikken der var det harmoni for tida. Politikarane hadde eit felles mål og det var å snu den negative folketalsutviklinga. Dette var ein god attest synes eg, og KrF vil spela på lag med bygdefolket for å finna gode løysingar som gjev trivsel og "levebrød" for unge og gamle.

Ingen kommentarer: