tirsdag 7. august 2007

Bru over Masfjorden

Det er svært positivt at leiaren i Strilen i dag, 7. aug går ut med solide argument for, og støtte til bru over Masfjorden. Bru over fjorden er den fornuftigaste satsinga for at kommunen skal uviklast og næringslivet skal kunna satsa her.
Det har ikkje vore mykje fokus på bru over Masfjorden dei siste åra. Masfjorden KrF har ikkje vore aktiv på denne fronten og har lite å skryta av i så måte, andre parti har stått for det vesle fokuset som har vore. No har saka kome på dagsorden att, og med hjelp av eksterne midlar er det mulig å gjera undersøkingar for traseval. Dette er positivt.
Det som for KrF sin del har gjeve ny nærig og realisme til arbeidet med bru over Masfjorden, er debatten som på nytt har kome om konsesjonskraftmidlane som fylket disponerar. Det er faktisk rett som Strilen skriv at ”Mangel på pengar treng ikkje vera noko argument”, og dei peikar på konsesjonskraftpengane. Lenge nok har kraftmidlar frå Masfjorden finansiert veg og bruprosjekt i andre delar av fylket. Vi er glade for at KrF sin gruppeleiar på Fylkestinget, Pål Kårbø har sterkt fokus på Masfjorden sine interesser i denne saka. Mellom anna av den grunn står det i Masfjorden KrF sitt program for neste periode:
”Masfjorden KrF vil:
- arbeida for at det på sikt blir bygd bru over Masfjorden
- arbeida for tilbakeføring av konsesjonskraftsmidlar

Likevel - opprustning av tilførselsveg til Rv 39 frå Sandnes til Andås må koma først. Det er viktig - med eller utan bru!

Ingen kommentarer: